Våre tjenester

Vi bistår våre kunder i alle prosjektfaser, dvs. helt fra idé- og skissestadiet til prosjektet er ferdig utviklet, til løsningene er produsert, levert og installert. Vi tilbyr også vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner av/på eksisterende utstyr - når det er fornuftig. Når tiden er moden for utskifting og demontering tar vi gjerne på oss dette også, i tillegg til å ta med oss utrangert utstyr for videre sikker og miljøvennlig avfallshåndtering.

 

Tjenestespekter (ikke utfyllende):

- Prosjektledelse

- Designtjenester

- Detaljkartlegginger

- Teknisk tegning

- Styrkeberegning

- Kontroll- og verifikasjoner (både før og etter)

- Service og vedlikeholdstjenester

- Reparasjonstjenester


Kunnskap må forbedres, utfordres og økes hele tiden, ellers forsvinner den.