Våre tjenester

KODA leverer prosjekt- og ingeniørtjenester til havbruksnæringen.

Mer