Vår teknologi

Vårt slagord er bærekraft i praksis og våre teknologiløsninger utfordrer, videreutvikler og omstiller havbruksnæringen!

I vår produktportefølje har vi smarte systemløsninger for lukket produksjon på land og i sjø, i tillegg til åpent merdsystem for eksponerte lokaliteter. Merk at våre lukkede systemer også kan tilpasses evt. andre behov enn rene produksjonsformål.

Våre smarte løsninger utnytter fysikkens lover og baserer seg på naturgitte forutsetninger til brukerens nytte og glede. Vi forenkler hverdagen til våre kunder, forbedrer tilværelsen for fisken og bidrar således til en sunnere, renere og mer konkurransedyktig havbruksnæring.

Ordtaket "folk flest er mer komfortable med gamle problemer enn med nye løsninger" er velkjent - hva foretrekker du?

Ta kontakt, så vi får høre mer om dine behov og får presentert deg våre løsninger!