KODA utvikler, produserer, installerer og vedlikeholder teknologiløsninger i komposittmateriale for havbruksnæringen.

Vi har det mål for øye at havbruksnæringen skal oppnå ønsket produksjonsvekst uten at det går på bekostning av FNs bærekraftsmål eller øker produksjonskostnadene for våre kunder.

Vår kjernekompetanse innen kompositt og polymermaterialer, godt blandet med detaljkunnskap om havbruksnæringens utfordringer, gir oss flust av kreative ideer og arbeidsglede hver dag!

Vi videreutvikler eksisterende teknologi når den er verdt å bygge videre på, tegner og konstruerer helt nytt når det er mest fornuftig og produserer nye løsninger i egen kompetanse- og konkurransedyktig regi.

Vi tilstreber tilgjengelighet og etterrettelighet, overlater ikke ting til tilfeldigheter, og blir ikke fornøyde før vår kunde er det!

Fra vår hjemmebase i Måløy (Nordfjord) bistår vi kunder og prosjekter i både inn- og utland.


Hvis du gjør ting bra, gjør det enda bedre. Vær dristig, vær først, vær annerledes, vær nøyaktig.